درباره سگ سرابی

نژاد سگ سرابی از نژادهای برتر سگ در ایران می‌باشد که آوازه آن به کشورهایی چون  آمریکا و انگلیس  هم رسیده است.پرشین ماستیف درشت اندام از نوع  ماستیف  است به همین سبب مردم جهان به خصوص کشورهای غربی مانند انگلستان او را با نام  ماستیف ایرانی  یا  پرشین ماستیف  می‌شناسند. این نژاد به قدرت، شجاعت و جسارت مشهور است و به علت همین ویژگی هاست که او جزو یکی از قویترین و بزرگترین نژادهای سگ در جهان قرار می‌گیرد.

بیشتر بدانیم

مولدهای مرکز

مولد 1


مولد 2


مولد 3


مولد4


مولد5


مولد6