الگوهای ارزیابی و اثربخشی آموزش

ثبت نام بسته است
شرایط رویداد
  • تعاریف و مفاهیم
  • مدل‌های اثربخشی هدف‌مدار
  • مدل اثربخشی کرک پاتریک
  • مدل اثربخشی فیلیپس
  • الگوی انتقال یادگیری هالتون
  • مدل ارزیابی CIPO
  • مدل اثربخشی ۳ بعدی
  • الگوی اثربخشی ISO 10015تاریخ & زمان
شنبه
۲۹ مهر ۱۴۰۲
Start - ۹:۴۷
یک‌شنبه
۰۸ بهمن ۱۴۰۲
End - ۸:۴۷ Europe/Brussels
مکان

دانشگاه تبریز

میدان جانبازان
تبریز 13
ایران
--دانشگاه تبریز--
جهت (مکان)را دریافت کنید
سازمان‌دهنده

توسعه کسب و کارهای پویان

+984133380880
+989018096518
poyanstartups@gmail.com
اشتراک گذاری

ببینید مردم در مورد این رویداد چه می‌بینند و چه می‌گویند و به گفتگو بپیوندید.