استراتژی‌های حذف خرابی‌های اضطراری (خرابی صفر)

ثبت نام بسته است
شرایط رویداد
 • تاریخچه روند تکاملی نگهداری و تعمیرات
 • طبقه‌بندی انواع سیستم‌های نگهداری و تعمیرات
 • ارکان نت بهره‌ور فراگیر TPM
 • اهداف نت بهره‌ور فراگیر TPM
 • استراتژی پایه برای دستیابی به صفر درصد خرابی
 • ۵ علت عمده وقوع خرابی‌های تجهیزات
 • ۵ اقدام اصلاحی برای رسیدن به صفر درصد خرابی
 • فرم‌های و جداول پیشنهادی برای اجرای ZB
 • مسئول اجرای۵ اقدام اصلاحی برای رسیدن به صفر درصد خرابی
 • طرح‌ریزی مجدد نقش واحدهای تولیدی و نگهداری و تعمیرات
 • تعیین نقش‌های واحد تولید و نگهداری و تعمیرات
 • فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات برای واحد تولید (نت اپراتوری)
 • فعالیت‎های نگهداری و تعمیرات برای واحد نت (فنی)
 • شاخص‌های اثربخشی و استقرار استراتژی صفردرصد خرابیتاریخ & زمان
یک‌شنبه
۰۷ آبان ۱۴۰۲
Start - ۹:۳۰
پنج‌شنبه
۱۱ آبان ۱۴۰۲
End - ۹:۴۰ Asia/Tehran
مکان

دانشگاه تبریز

میدان جانبازان
تبریز 13
ایران
--دانشگاه تبریز--
جهت (مکان)را دریافت کنید
سازمان‌دهنده

توسعه کسب و کارهای پویان

+984133380880
+989018096518
poyanstartups@gmail.com
اشتراک گذاری

ببینید مردم در مورد این رویداد چه می‌بینند و چه می‌گویند و به گفتگو بپیوندید.