عیب‌یابی سیستم‌های هیدرولیک و پنوماتیک

ثبت نام بسته است
شرایط رویداد
 • آشنایی با بخش‌های سیستم هیدرولیک و پنوماتیک
 • تعریف عیب‌یابی و هدف آن
 • پرسش‌ها و ابزار عیب‌یابی
 • عیب‌یابی سیستم‌های پنوماتیکی
 • اشتباهات رایج در عیب‌یابی تاسیسات هیدرولیکی و پنوماتیکی
 • عیب‌یابی المان‌ها و قطعات سیستم(شیرها، پمپ، اتصالات، تجهیزات جانبی، عملگرها)
 • تمرین‌های کاربردی عیب‌یابی (Troubleshooting workshop)
 • بررسی چند مدار عملی و عیب‌یابی آن
 • عملگرها- واحد مراقبت- شیرهای کنترل
 • دیاگرام حرکتی و روش عیب‌یابی و نقشه‌خوانی مدارهای هیدرولیک و الکتروهیدرولیک
 • جداول عیب‌یابی- بررسی علل و آثار خرابی‌ها:

                     – شکستگی قطعات داخلی پمپ

                     – خزش بار

                     – قفل شدن شیر کنترل

                     – نشتی شدید شیر کنترل

                     – صدای زیاد شیر محدودکننده فشار

                     – نشتی‌های سیلندر

                     – عدم حرکت سیلندر

                     – عدم تحمل بار توسط سیلندر

                     – سرریز شدن روغن

                     – آلودگیتاریخ & زمان
یک‌شنبه
۰۷ آبان ۱۴۰۲
Start - ۱۰:۳۰
پنج‌شنبه
۱۱ آبان ۱۴۰۲
End - ۱۰:۴۵ Asia/Tehran
مکان

دانشگاه تبریز

میدان جانبازان
تبریز 13
ایران
--دانشگاه تبریز--
جهت (مکان)را دریافت کنید
سازمان‌دهنده

توسعه کسب و کارهای پویان

+984133380880
+989018096518
poyanstartups@gmail.com
اشتراک گذاری

ببینید مردم در مورد این رویداد چه می‌بینند و چه می‌گویند و به گفتگو بپیوندید.