رویکرد فرآیندی و مدیریت فرآیندها

ثبت نام بسته است
شرایط رویداد
 • اهمیت معماری فرآیندها
 • تعریف فرآیند- تفکر فرآیندی- رویکرد سیستمی
 • ارتباط برنامه‌ریزی استراتژیک و فرآیندگرایی
 • وظایف- مسئولیت‌ها- فرآیندها
 • مدل‌های طبقه‌بندی فرآیندی PCF
 • کشف و شناسایی فرآیندها
 • استفاده از مدل لاک‌پشتی در تحلیل فرآیندها
 • استقرار و اجرای فرآیندها
 • مانیتورینگ و کنترل فرآیندها
 • بهبود فرآیندها
 • الزامات استاندارد ISO 9001:2015 درزمینه رویکرد فرآیندی
 • چرخه مدیریت فرآیندها در نرم‌افزار BPMS


تاریخ & زمان
شنبه
۲۹ مهر ۱۴۰۲
Start - ۱۳:۳۰
چهارشنبه
۱۰ آبان ۱۴۰۲
End - ۱۴:۱۵ Asia/Tehran
مکان

دانشگاه تبریز

میدان جانبازان
تبریز 13
ایران
--دانشگاه تبریز--
جهت (مکان)را دریافت کنید
سازمان‌دهنده

توسعه کسب و کارهای پویان

+984133380880
+989018096518
poyanstartups@gmail.com
اشتراک گذاری

ببینید مردم در مورد این رویداد چه می‌بینند و چه می‌گویند و به گفتگو بپیوندید.