کالیبراسیون ابزار اندازه‌گیری ابعاد

ثبت نام بسته است
شرایط رویداد


  • تعاریف (مفاهیم اندازه‌شناسی و کالیبراسیون)
  • کالیبراسیون (قابلیت ردیابی- شناسایی- گواهینامه- سوابق)
  • استانداردهای اندازه‌گیری طول
  • تجهیزات اندازه‌گیری ابعاد (آشنایی با تجهیزات و روش‌های اندازه‌گیری)
  • روش‌های کالیبراسیون (بلوک سنجه- کولیس- فیلر- میکرومتر- ساعت اندازه‌گیری- متر)
  • کاربرد گواهینامه کالیبراسیون
  • پرسش و پاسخ


تاریخ & زمان
شنبه
۲۹ مهر ۱۴۰۲
Start - ۱۴:۲۰
چهارشنبه
۱۰ آبان ۱۴۰۲
End - ۱۴:۲۰ Asia/Tehran
مکان

دانشگاه تبریز

میدان جانبازان
تبریز 13
ایران
--دانشگاه تبریز--
جهت (مکان)را دریافت کنید
سازمان‌دهنده

توسعه کسب و کارهای پویان

+984133380880
+989018096518
poyanstartups@gmail.com
اشتراک گذاری

ببینید مردم در مورد این رویداد چه می‌بینند و چه می‌گویند و به گفتگو بپیوندید.