ارزیابی ریسک آلاینده‌های شیمیایی در مواجهات شغلی

ثبت نام بسته است
شرایط رویداد
  • شناسایی خطرات نگهداری و یا استفاده از مواد شیمیایی و تعیین ضریب خطر آن‌ها
  • ارزیابی ضریب مواجهه با مواد شیمیایی خطرناک و سمی
  • تعیین احتمال وقوع اثرات زیان آور ناشی از مواجهه با مواد شیمیایی
  • تعیین ضریب ریسک برای مشاغل مختلف در مواجهه با مواد شیمیایی
  • رتبه‌بندی وظایف شغلی بر اساس ضریب ریسک جهت تعیین اقدامات کنترلی مرتبط


تاریخ & زمان
شنبه
۲۹ مهر ۱۴۰۲
Start - ۹:۳۰
پنج‌شنبه
۱۱ آبان ۱۴۰۲
End - ۹:۳۵ Asia/Tehran
مکان

دانشگاه تبریز

میدان جانبازان
تبریز 13
ایران
--دانشگاه تبریز--
جهت (مکان)را دریافت کنید
سازمان‌دهنده

توسعه کسب و کارهای پویان

+984133380880
+989018096518
poyanstartups@gmail.com
اشتراک گذاری

ببینید مردم در مورد این رویداد چه می‌بینند و چه می‌گویند و به گفتگو بپیوندید.